เฟือง

เฟือง

ขั้นตอน

  1. New Design
  2. เปลี่ยนมุมมอง โดยใช้เครื่องมือเปลี่ยนมุมมอง ไปที่ Onto Workplane
  3. วาดรูปหน้าตัดของเฟือง ตามขั้นตอนดังนี้

                                                               i.      วาดรูปวงกลม

                                                             ii.      วาดเส้นตรงลักษณะของฟันเฟือง (สองหรือสามเส้นก็ได้)

                                                            iii.      คลิกเครื่องมือเลือกเส้น เลือกเส้นตรงทั้งหมด โดยกดปุ่ม shift ค้างไว้

                                                           iv.      คลิกเมาส์ขวาบนเส้นที่เลือก เลือกรายการ Duplicate

                                                             v.      เนื่องจากรูปเฟือง เป็นวงกลม ให้คลิกที่แท็บ Circular ใส่จำนวนฟันเฟืองที่ต้องการ ให้ Angle เป็น 360 กด Ok

                                                           vi.      ใช้เครื่องมือตัดเส้น ตัดส่วนของเส้นที่ไม่ต้องการออก จะได้ดังรูป

 

  1. เปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองสามมิติ (View Trimetric)
  2. เพิ่มความหนาให้วัตถุ กด ok

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: