สปริง

สปริง

ขั้นตอน

  1. New Design
  2. วาดวงกลมเล็กๆ บน workplane
  3. ลากเส้นตรงจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของ workplane   โดยกด shift ค้างไว้
  4. คลิกขวาบนเส้นตรงที่ลาก เลือก Toggle construction
  5. ไปที่ เมนูบาร์ เลือก Feature à Sweep Profile à Along Helix
  6. ใส่ค่าในช่อง Pitch (ดูตามความเหมาะสมของขนาดวงกลม ค่ามากวงจะห่าง ค่าน้อยวงจะถี่) กด ok

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: