ข้องอ

ข้องอ

ขั้นตอน

  1. New Design
  2. วาดวงกลมบน workplane
  3. คลิก + ตรง base แล้วดับเบิลคลิกที่ initial เปลี่ยนชื่อ initial เป็น Profile
  4. เลือกเครื่องมือ Select Workplane
  5. คลิกขวาที่ Lateral เลือก New Sketch เปลี่ยนชื่อ sketch เป็น Path ลากเส้นตรง โดยเส้นแรก ให้ตั้งฉากกับระนาบของวงกลม และเป็นเส้นตรง ลากเส้นต่อโดยหักเฉียงลงเล็กน้อยให้ได้ระยะ (สามารถทดลองทำเป็นเส้นแบบซิกแซกได้ แต่ต้องได้ระยะที่เหมาะสม)
  6. ไปที่เมนูบาร์ Feature à Sweep Profile à Along Sketch Path
  7. ตรวจสอบชื่อ ช่องซ้าย เป็น Profile ช่องขวาเป็น Path กด ok
  8. เลือกหน้า ด้านบน และหน้าด้านปลายสุดของท่อ
  9. เจาะวัตถุ

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: