การบันทึกงาน /การ Export เป็นรูปภาพ

การบันทึกงาน / การExport เป็นรูปภาพ

ขั้นตอน

  1. เมื่อเลือกวัสดุให้ชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึก ถ้าบันทึกแบบปกติ จะได้เป็นไฟล์อัลบั้ม หรือ .des ซึ่งไม่สามารถเปิดดูเดี่ยวๆโดยไม่มีต้นฉบับได้ ให้บันทึกเป็น ไฟล์รูปภาพ ดังนี้
  2. ไปที่ เมนู File ->export -> JPG  หรือ JPEG
  3. ตั้งชื่อไฟล์ โดยจะต้องมี .jpg ต่อท้ายชื่อเพื่อให้รู้ว่าเป็นไฟล์ชนิดรูปภาพ
  4. ไฟล์ที่บันทึกจะเป็นรูปภาพธรรมดา เปิดโดยใช้โปรแกรมดูภาพได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้อีก

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: